#

"Mantenim una relació personal i directa amb el client,
a fi de poder oferir-li el millor assessorament possible."

La Firma

Our Services

Bernades & Sabater es funda l'any 2005, com a resultat de l'associació entre l'Òscar Bernades i la Carolina Sabater, amb l'objectiu d'oferir un servei GLOBAL, que cobrís tots els fronts que genera la vida quotidiana, sigui de l'empresa com de les persones. En conseqüència, la nostra clientela inclou tant particulars, com empreses nacionals i estrangeres. Actualment, la firma assessora tant en el marc legal com en marc econòmic i fiscal, a tal efecte hem creat Bernades & Sabater Consulting.

L'estudi de cada qüestió legal que se sotmet al nostre parer, no exclou "a priori" cap mitjà per resoldre el possible conflicte, sigui explorant l'acord amistós quan és possible o bé, exercitant les oportunes accions davant dels tribunals de justícia en defensa dels drets i interessos legítims del nostre client, quan esdevé necessari, assistint-lo sempre fins a la total resolució del conflicte de la forma més favorable per als seus interessos.

Considerem que el tracte personal i directa amb el client, a més d'aportar-nos la seva confiança, indispensable en la relació client-advocat, ens permet oferir-li la resposta més eficaç i adequada i pràctica als seus problemes legals.

Equip Professional

#
Our Team

Òscar
Bernades i Ràfols

Advocat i Soci fundador

Our Team

Carolina
Sabater Raga

Advocat i Soci fundador

#
Our Team

Clara
Sabater Raga

Economista i Directora Financera

Our Team

Helena
Calbó Bedmar

Advocat Col·laborador

Our Team

Elisenda
Torres Medalla

Advocat Col·laborador

Our Team

Àlex
Carrasco Tomàs

Advocat Col·laborador

ÒSCAR BERNADES I RÀFOLS

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Beneficiari de la Beca Erasmus a la Università degli Studi di Bologna a Itàlia i de la Beca del COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya) a l'entitat Consorzio Appennino Bolognese de Bolonnya. Posteriorment, amplia l'experiència professional a l'empresa CAM S.R.L. de Chioggia (Conservicio Allevamento Molluschi srl) dedicada a la comercialització (importació i exportació) de productes pesquers, gestionant els aspectes legals del transport de la mercaderia i la recuperació del crèdit morós pel mercat espanyol. Després de residir dos anys a Itàlia, torna a Barcelona i funda el despatx d'advocats Òscar Bernades Advocats, despatx especialista en dret administratiu i mercantil especialitzat en dret del transport, on consolida una cartera de clients estrangers i nacionals. L'any 2005 funda Bernades & Sabater , obrint nou despatx a Granollers.

Professor de Dret Mercantil al Postgrau "Iniciació a la professió d'advocat" que s'imparteix a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Col.legiat a l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Granollers.

Català, Castellà, Italià i Anglès.

CAROLINA SABATER RAGA

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Després de preparar oposicions per accedir a la Carrera Judicial i al Cos de Secretaris Judicials, inicia la seva activitat professional al despatx d'advocats de Granollers Bufet Vallbona & Advocats. Posteriorment, presta els seus serveis a les següents firmes d'advocats amb despatx a Barcelona: Clifford Chance, Pintó Ruiz & Del Valle i Socoró, Grau & Autó. Després d'incorporar-se al despatx Òscar Bernades Advocats, al 2005 funda Bernades & Sabater .

Entre les seves publicacions destaquen "Reproducción de obras protegidas ¿existen mecanismos de control"? (La Vanguardia), "Los derechos de radiodifusión: problemática existente entorno a las entidades de gestión" (Revista Bar & Restaurante), "The patent litigation in Spain"(Revista interna de Clifford Chance).

Professora de Dret Mercantil al Postgrau "Iniciació a la professió d'advocat" que s'imparteix a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Membre com a advocat del CEICFHAG (Comissió d'Ètica i d'Investigació Clínica de la Fundació Hospital Asil de Granollers).

Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Català, Castellà, Anglès i Francès.

CLARA SABATER RAGA

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses amb l'especialització de Finances i Mercats Financers pel CEU San Pablo (Universitat Abat Oliba) i Universitat de Barcelona (2000). Màster en Direcció Financera per la Universitat Pompeu Fabra (2004). Havent estat recomanada pel professorat de Micro i Macroeconomia de la facultat, inicia la seva activitat professional l'any 1997. Elscint Espanya, Bankinter (Grans Clients), Notaria Pérez Ballarín, Arthur Andersen, Speedy Espanya, Vivarte Moda, són les empreses en les que ha ocupat càrrecs de Controller Financera, així com a Cap Comptable i Fiscal. Com a Manager de KPMG ha realitzat projectes de consultoria de funció financera, dins l'àrea de Management Consulting.
Sòcia Fundadora de la companyia Sol i Cera, S.L. n'és també la Directora Financera. L'any 2007 comença a col·laborar amb Bernades & Sabater , desenvolupant tasques de consultoria econòmica, comptable i fiscal i tributària.

Formadora de Comptabilitat així com de Fiscalitat: IVA, Intrastat (...)

Membre de la Junta Gestora de l'Agrupació d'Antics Alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.

Català, Castellà, Anglès i Francès.

HELENA CALBÓ BEDMAR

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (Promoció 2010), amplia els seus estudis cursant la Diplomatura de Postgrau en Gènere i igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona (any 2011) i el Màster en Dret Laboral a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2013). Durant l'any 2011 realitza pràctiques laborals al despatx IMB Grup a Barcelona. Des del juliol de 2013 s'incorpora com a col·laboradora a Bernades & Sabater .

Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Català, Castellà i Anglès.

ELISENDA TORRES MEDALLA

Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra. S'inicia en l'activitat professional en el bufet del penalista Federico de Valenciano. Des de l'any 1994 i fins al 2008 treballa pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, assignant-se-li tasques relatives a la gestió de la documentació judicial i la seva traducció. Durant els anys 2008 i 2009 exerceix com a secretària judicial substituta. Cursa el Postgrau en Pràctica Jurídica, l'any 2008, i Postgrau en Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona, edició any 2009. Exerceix com a advocada després d'haver-se especialitzat, en l'àmbit d'estrangeria i en la jurisdicció de menors. Inicia la seva col·laboració amb Bernades & Sabater a finals del 2012.

Membre de la Comissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

Català, Castellà, Anglès i Francès.

ÀLEX CARRASCO TOMAS

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Pràctica Jurídica en l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Granollers. Advocat col·legiat exercent des de 1996, amb àmplia experiència en assumptes judicials laborals i fiscals en totes les instàncies, així com en assessorament d'empreses, institucions i particulars en tots els àmbits. Aquesta experiència l'assumeix treballant a Andersen Consulting, ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) i al Banco de Comercio i al BBVA. Ha realitzat nombrosos cursos de formació continuada en matèria civil-mercantil i laboral, així com en Formació en Comerç Exterior. Col·labora amb Bernades & Sabater des de l'any 2008.

Col.legiat a l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Granollers.

Català, Castellà, Anglès i Francès.

Àrees d'Activitats

DEPARTAMENT LEGAL

L'estudi de cada qüestió legal que se sotmet al nostre parer, no exclou "a priori" cap mitjà per resoldre el possible conflicte, sigui explorant l'acord amistós quan és possible o bé, exercitant les oportunes accions davant dels tribunals de justícia en defensa dels drets i interessos legítims del nostre client, quan esdevé necessari, assistint-lo sempre fins a la total resolució del conflicte de la forma més favorable per als seus interessos.

Considerem que el tracte personal i directa amb el client, a més d'aportar-nos la seva confiança, indispensable en la relació client-advocat, ens permet oferir-li la resposta més eficaç i adequada i pràctica als seus problemes legals.

PARTICULARS

Dret Civil:

La preocupació que genera els problemes de la vida quotidiana en l’àmbit privat, fa que siguem especialment curosos en el tracte personal amb el client a fi d’assolir la confiança que mereix amb el seu advocat.

- Família (separacions, divorcis, filiació, incapacitació...): Les vicissituds que travessa la vida de les famílies al llarg del temps, exigeix un tractament especialment curós dels interessos en joc, sense oblidar la transcendència directa que tenen aquestes qüestions en les vides de les persones. Nosaltres optem per la vella màxima que imposa no desitjar per una altre el que no volem per nosaltres mateixos.

- Successions (Declaracions testamentàries): Sovint són en els moments de dol per la desaparició d'una persona que poden aparèixer discrepàncies entre els seus hereus o els qui creuen tenir dret a ser-ho, és en aquell moment que convé intervenir, escapçant quan abans millor possibles malentesos.

- Drets Reals (execucions hipotecàries, desnonaments,...): La conjuntura econòmica actual ha portat al límit el dret hipotecari, no obstant això, des de Bernades & Sabater tenim la ferma convicció que cal compatibilitzar el dret de crèdit amb el dret a una vivenda digna.

Dret Penal:

- Assistència al detingut: Probablement la situació de privació de llibertat del client és la que imposa al lletrat una exigència més gran de celeritat i eficàcia a la seva actuació, en el nostre despatx posem especial cura en aquesta classe de tràmit.

- Preparació de denuncies i querelles: Ser víctima d'un delicte crea sovint l'extranya sensació de ser-ne el propi culpable, per tant cal evitar la culpabilització de la víctima. A Bernades & Sabater, posem tots els mitjans per tutelar els drets del client sense oblidar que, en ocasions, a més s'és víctima.

- Judicis de faltes, abreujats i sumaris: El procés com a instrument que trobarà els culpables i absoldrà als innocents, apareix en ocasions pel particular com un dispositiu indesxifrable, el lletrat no només ha d'assistir i defensar el seu client sinó que li ha de facilitar els coneixements necessaris de la pràctica processal per què pugui orientar-s'hi sense riscos.

- Procediment davant del tribunal del Jurat: La introducció del tribunal del jurat en el sistema penal espanyol va ser en el seu moment novedós i controvertit. Després del temps transcorregut el balanç és positiu malgrat els inevitables clarobscurs que una mesura legislativa d'aquest calat comporten. El lletrat ha vist canviar el seu "públic" natural, que és el tribunal, pel jurat, format per persones del carrer llegues en dret. Bernades & Sabater som experts en la recerca de la convicció del jurat i aconseguir així el millor resultat per al client.

- Dret Penitenciari: Quan el compliment de la pena (o quan l'indesitjable) s'esdevé inevitable, cal apel·lar al dret penitenciari, per què aquella ho sigui de la forma menys gravosa possible. A Bernades & Sabater lluitem perquè els beneficis i drets penitenciaris es gaudeixin a la major brevetat possible.

Dret Laboral:

Les constants reformes legislatives en matèria laboral, exigeixen que el professional s'hagi de formar i reciclar contínuament. Bernades & Sabater compleix amb aquesta exigència per tal d'oferir un òptim servei en tots els camps, i en particular, en matèria de contractació (modificació de clàusules, subrogacions,...), acomiadaments i reclamacions d'indemnitzacions, i estudi i regulació de les pensions, entre altres.

Dret d'Estrangeria:

- Nacionalitat i residència.

- Renovació de permisos.

- Recursos administratius.

EMPRESES

Dret Administratiu:

Pocs camps i poques activitats escapen a la regulació de l'Administració. Així doncs, per moure's de forma àgil i segura en aquest àmbits resulta imprescindible l'assessorament d'un professional. Aquest servei Bernades & Sabater el facilita des de fa anys en el món de l'empresa amb uns resultats plenament satisfactoris. Els camps abasten des dels múltiples procediments sancionadors fins a llicències administratives de qualsevol classe, així com reclamacions contra l'activitat i les pròpies resolucions de l'Administració que afecten l'activitat de l'empresa, i això tant esgotant la via administrativa amb les al.legacions i recursos que la llei preveu, com posteriorment recorrent davant la jurisdicció contenciós-administrativa, quan resulta necessari.Dret Mercantil:

Una de les tasques més atractives per a Bernades & Sabater és assessorar al client que inicia una activitat empresarial. L'assessorament no només avarca la constitució de la societat (societat de responsabilitat limitada, societat Anónima, societat corporativa, societat civil,...) sinó també el desenvolupament d'aquella empresa en el mercat, a través de la protecció dels seus signes distintius i del seus productes (Propietat industrial i intel·lectual: patents i marques, i Dret de la Competència), com el creixement de l'empresa (Contractació mercantil: agencia, franquícia, distribució...).

El transport, tant el nacional com l'internacional, és un sector estratègic en el que l'Administració intervé abastament. A més a més, l'actual conjuntura econòmica ha comportat una minva en els marges comercials en que treballen les empreses del sector, siguin directament transportistes o bé operadors logístics. Per tant, en l'actual situació la gestió empresarial i en particular, l'assessorament legal constitueixen condicions indispensables per garantir la rendibilitat del negoci del transport i la logística, es a dir, és mes important gestionar bé que treballar amb grans volums. Bernades & Sabater , a través del seu soci fundador Òscar Bernades, té una llarga experiència de més de quinze anys en l'assessorament d'empreses del transport, bàsicament en l'internacional.

L'actual conjuntura econòmica ens han obligat a concentrar esforços en l'àmbit del crèdit morós i la seva recuperació, aconseguint uns resultats satisfactoris en la defensa del dret de crèdit. Finalment, la situació actual, ha comportat malauradament, un important increment dels procediments concursals, que requereixen un bon coneixement per la seva especificitat i complexitat a la qual el despatx ha sabut donar una adequada resposta.Dret Laboral:

Les constants reformes legislatives en matèria laboral, exigeixen que el professional s'hagi de formar i reciclar contínuament. Bernades & Sabater compleix amb aquesta exigència per tal d'oferir un òptim servei en tots els camps, i en particular, en matèria de contractació (Pactes d'exclusivitat, de confidencialitat i de no competència referits a aquells professionals amb responsabilitats a l'empresa i coneixedors d'informació sensible), acomiadaments, i també en matèria de negociació col.lectiva, assessorant l'empresa quan es troba en situació de crisi (ERE).Dret Penal Econòmic:

L'actual crisi econòmica ha comportat un inevitable increment de la litigiositat penal en el camp de l'empresa. L'efectivitat del Dret Penal permet de forma ràpida la recuperació de crédit. Bernades & Sabater assessorem a les nostres empreses per evitar caure en la comissió de delictes penals (alçament de bens, delictes fiscals, delictes societaris, delictes contra els treballadors,....), aconseguint mitjançant mecanismes legals la protecció dels bens, i altrament, som professionals altament eficients en la persecució penal d'aquests delictes de manera que els nostres empresaris aconsegueixin la satisfacció dels evasius.DEPARTAMENT ECONÒMIC I FISCAL

Fruit de la nostra experiència, acompanyem als nostres clients tan en la presa de decisions com fins a l'execució d'aquestes.

Consultoria Financera

Treballem amb una metodologia pròpia, capaç de donar resposta de manera global o bé puntual a les necessitats de la Funció Financera, sempre des d'una òptica de control i d'eficiència operativa.Assessoria Comptable

Desde Bernades & Sabater oferim assessorament permanent o específic en relació a matèries comptables, així com impartim cursos de formació: finances per a no financers.Assessoria Fiscal

Assessorament permanent o específic en relació a matèries fiscals per obtenir la visió necessària de les obligacions tributaries tant de persones físiques com d'empreses, cercant l'estalvi fiscal possible.Confecció de comptabilitat general i tributs

Assegurar la imatge fidel així com obtenir la informació comptable a temps es el nostre objectiu:
- Balanç de situació.
- Pèrdues i Guanys.
- Diari i Major.
- Revisió y conciliació de saldos.
Confeccionem i presentem models Societaris, IVA, IRPF, Informatius, Intrastat (...).Informes econòmics

- Informes sobre la situació actual econòmica i/o patrimonial del client.
- Informes sobre el posicionament sectorial, amb la obtenció del ratis claus a través d'estudis de Benchmark.
- Informes per accionistes i terceres parts.
- Memòries empresarials.Comptabilitat analítica

El creixement de les empreses com a resultat d'una expansió tant orgànica com inorgànica esdevé que tinguin una gama de productes i/o serveis molt més extensa i en que la direcció es plantegi un canvi en el seu Model Analític. Des de Bernades & Sabater els assessorem en la definició del model així com els acompanyem en la implantació d'aquest, estudiant, si s'escau, un canvi en la solució informàtica.Control de gestió

Amb la finalitat de que la direcció pugui prendre en cada moment les millors decisions, ajudant-se d'una informació real i precisa, assessorem en la millora del processos de tancament comptable, optimització dels models de pressupostació (budget), previsions (forecast) i reporting.Cash Management

Donada la limitada liquiditat creditícia que es pateix en el mercat espanyol, Bernades & Sabater ha desenvolupat una metodologia així com una solució informàtica pròpia que permet a l'usuari tenir informació real de la situació de tresoreria en la que es troba. Per tal d' aconseguir optimitzar el seu capital circulant i estalviar costos financers. Es clau que les empreses es focalitzin en tenir una cultura cash desenvolupada.Contacte

BARCELONA

C/ Princesa, 2, 3r B
08401 Granollers (Barcelona)

TEL: +34 93 870 33 36

FAX: +34 93 879 11 54

E-MAIL:infobcn@bernades-sabater.cat

MADRID

C/ Arturo Soria, 201, 3º C
28043 Madrid

TEL: +34 91 413 14 64

E-MAIL:infomadrid@bernades-sabater.cat